Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása - VP6-6.2.1-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása - VP6-6.2.1-16 uniós pályázat a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.
   
  A Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása - VP6-6.2.1-16 uniós támogatás fő céljai:
  • A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása.
  • B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása

  A pályázók köre:

  A Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása - VP6-6.2.1-16 uniós pályázaton indulhatnak:
  A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN:
  • A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
   • a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
   • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
   • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
   • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
   • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.
  B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN:
  • A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
   • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
   • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
   • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
   • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  • 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
  • Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
  • A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.
   

 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  100%

  Előleg: 75%


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A projektek megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (10.000 fő alatti népességű) van lehetőség. Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.
  Támogatható tevékenységek:
  A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy,
  B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása
   
  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
  Nem támogatható tevékenységek:
  • mezőgazdasági termék feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés;
  • energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;
  • az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
  • elsődleges mezőgazdasági termelés
  Az elszámolható költségek köre:
  Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
   
 • A pályázat benyújtása 2016.10.24.-től - 2018.10.23-ig lehetséges.

  A pályáztatás folyamata

  Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  • 2016.11.24
  • 2017.02.24
  • 2017.04.14
  • 2018.10.24
  Tartalmi értékelési szempontok:
  Az Üzleti Terv esetében elérendő minimális pontszám 32 pont. Ha a támogatást igénylő az üzleti terv értékelése során az elérhető maximum 65 pontból nem érte el a 32 pontot, kérelme elutasításra kerül.
   

   

  -