Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Közép Magyarország
 • Az uniós pályázat célja:

  A Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 uniós pályázat (továbbiakban: épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16) keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás mellett az épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek összesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

  A pályázók köre:

  Az épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 keretében támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
  • amelyek épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 projektjében elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
  • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  Jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  Gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Részben visszatérítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  A vissza nem térítendő támogatás összege: 3-50 millióFt.
  Az igényelhető kölcsön: 3-50 millió Ft.
  • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
  • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 45%-a lehet.
  Saját forrás: minimum 10%. 
  Kamat: 2 %/év
  Kezelési költség: Nincs
  Rendelkezésre tartási díj: Nincs
  Előtörlesztési díj: Nincs
  A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
  Futamidő:
  A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
  Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
  Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap utolsó napja.
   

 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  Az előleg mértéke: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 25 millió Ft lehet.


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások az épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 keretében:
  • Az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
  • A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
  • A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.
  Önállóan támogatható tevékenység: nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor.
  Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  A) Projekt-előkészítési tevékenységek: (az összes elszámolható költségre vetítve max. 5%)
  Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése (az összes elszámolható költségre vetítve a műszaki ellenőri szolgáltatás max. 1%)
   
  B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
  I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
  • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
  • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
  A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. a) és/vagy b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység a épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 esetében.
   
  II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  • Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
  • Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
  • Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.
   
  III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
  A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
  • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
  • Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
   
  C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
  I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
  II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
  IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
   
  Főbb nem támogatható tevékenységek:
  • Új építmény létrehozására ebben a épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 esetében nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.
  • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
  • Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.
  • Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá, a épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 keretéből nem támogathatóak.
   
 • A pályázatok 2016. november 15-től 2018. november 15-ig nyújthatóak be.

  A pályáztatás folyamata

  Bíálati szempontok a épületenergetikai pályázat - VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 esetében:
  A hitel vonatkozásában:
  A beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
  A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában:
  Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el az elérhető összesen 100 pontból az 55 pontot (az 1. számú melléklet alapján).
  Kombinált termék estében támogatásra az a támogatási kérelem jogosult, amely mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön tekintetében támogató döntéssel rendelkezik.
   
  -