Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása - GINOP-2.1.1-15 - Uniós pályázat

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP-2.1.1-15) uniós pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása uniós pályázat keretében a vállalatok önállóan, vagy együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységei kerülnek támogatásra a Széchenyi 2020 program keretében. A GINOP-2.1.1-15 kódszámú uniós pályázat keretében vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek állami társfinanszírozással kerülnek támogatásra. A projekt keretében a pályázóknak lehetősége nyílik az uniós projektet önállóan, valamint egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani. 

  A pályázók köre:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:
   • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtárasságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
   • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
   • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  2. jogi forma szerint:
   • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá

  A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására pályázóknak az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

  A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása uniós pályázat esetében a kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  50 millió - 1 Mrd forint


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  15 - 80%


 • Maximális előleg:

  A támogatási összeg 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft.
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

   • a) Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
    • Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása uniós pályázat keretében, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
    • Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező
   • b) Kísérleti fejlesztés
    • Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
  2. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

   • a) Projekt előkészítési tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása uniós pályázat keretében.
   • b) Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek). A tevékenység önállóan nem támogatható az uniós pályázat keretében.
   • c) Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele. A tevékenység önállóan nem támogatható.
   • d) A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. A tevékenység önállóan nem támogatható.
  3. Regionális beruházási támogatás keretében (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

   • a) Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása uniós pályázat keretében.
   • b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható az uniós pályázat keretében.
   • c) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható.
   • d) A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása keretében megvalósult beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek.
  4. A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség minimum 300 millió, maximum 1000 millió Ft-ot tehet ki):

   • a) Eljárás-innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat).

  5. A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot):

   • a) A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható.

  A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása uniós pályázat keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k). 

 • A pályázat benyújtható: 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig.

  A pályáztatás folyamata

  Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása uniós projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  • 2015. október 31.
  • 2016. március 28.
  • 2016. augusztus 29.
  • 2017. február 6.
  • 2017. szeptember 29.
  -