Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA - VÁLLALATI KFI_16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Magyarország
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott támogatások – mint amilyen a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat – célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatásfejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat célja a hazai vállalkozások kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében a támogatást igénylő vállalkozásoknak önállóan, vagy egy vagy két további vállalkozással együttműködésben, legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában nyílik lehetősége a kutatásfejlesztési projektet megvalósítani.

  A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében kizárólag az alábbi projektek támogathatóak, amelyek eredményeként:

  • új tudományos és fejlesztési eredmények, szellemi alkotások születnek;
  • új K+F munkahelyek jönnek létre, és
  • új termék/technológia/ prototípus jön létre.

  A pályázók köre:

  Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázaton olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások indulhatnak:

  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtárasságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
  • amelyek Közép-magyarországon székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Közép-magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

  A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

  jogi forma szerint:

  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A kutatásfejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  Az uniós pályázati támogatás összege: 80-500 millió Ft.

  • Konzorcium esetén az egyes konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 80 millió Ft.
  • A konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 160 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
  • Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  25%-100%

  Maximális előleg: a projekt megítélt támogatási összegének legfeljebb a 75%-a


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Önállóan támogatható tevékenységek:

  1. Kísérleti fejlesztés

  A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, melynek keretében elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a.

  Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

  A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

  A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

  Önállóan nem támogatható tevékenységek a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében

  1. Alkalmazott (ipari) kutatás: (maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 50%-a).
  • Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás pályázhat, amelynek 80-250 millió Ft támogatási igény között minimum 1 fő, 250 millió Ft támogatási igény felett minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység ideje alatt teljesíteni szükséges.
  1. Koordinációs tevékenység
  2. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.
  3. Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
  4. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
  5. Immateriális javak beszerzése: Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás és – amennyiben azok közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel – kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében végezhető.
  6. KKV-k kiállításon vagy vásáron való részvétele: A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából.

  Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében elszámolható költségek részleteiről érdeklődjön tanácsadóinknál!

 • A pályázatok benyújtása a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges.