Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16 uniós pályázat célja, hogy a támogassa a hazai vállalkozások infokommunikációs és mobilfejlesztéseit, különös tekintettel a online elérhető, ún. felhőalapú szolgáltatásokra, összhangban a Széchenyi 2020 program straégiai céljaival.
  Az uniós pályázat célcsoportjába a már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő mikro, kis- és középvállalkozások tartoznak.
   
   

  A pályázók köre:

  Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16 uniós pályázaton olyan mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak:
  • amelyek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel, legutolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évében átlagos statisztikai létszáma legalább 2 fő volt,
  • a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
  • amelyek kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig
  • amelyek képesek teljesíteni: 
  jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek

  Mindezek mellett Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16 uniós pályázaton kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Részben visszatérítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön.
  A vissza nem térítendő támogatás összege: 1-24 Millió Ft. (mind a két részterület együttes megpályázása esetén)
  • A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás 16 Millió Ft.
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás 8 Millió Ft.
  A projekt elszámolható összköltsége: – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 75 millió Ft lehet.
  Saját forrás: legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön.
  A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.
  A kölcsön összege: 1,25 - 37,5 Millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
  • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 Millió Ft lehet.
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 Millió Ft lehet.
  Kamat: 2 %/év
  Kezelési költség: Nincs
  Rendelkezésre tartási díj: Nincs
  Előtörlesztési díj: Nincs
  A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft.
  Futamidő: a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év.
  Rendelkezésre tartási idő: a projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
  Türelmi idő: a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.
  Maximális előleg: az uniós támogatási összeg 50%-a, de maximum 12 millió Ft.

 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 40%-a.

  A kölcsön mértéke: minimum az összes elszámolható költség 50%.
   

   


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16 uniós pályázat keretében támogatható tevékenységek:

  Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

  • Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)

  Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek

  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
  • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése
  • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
  • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
  • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
  • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
  • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.
 • A pályázat benyújható 2016. november 2-ától 2018. november 2-áig.