Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével - uniós pályázat - EFOP-1.3.5-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Magyarország
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című uniós pályázat (EFOP-1.3.5-16) elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést. A Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című uniós pályázat (EFOP-1.3.5-16) keretében támogatható tevékenységek az EFOP céljait az alábbiak mentén támogatják:

  1. A közösségfejlesztés célja a helyi közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése és a közösségi konfliktusok oldása.
  2. Az önkéntesség fejlesztése keretében az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, önkéntes programok megvalósítása, az önkéntesek és a fogadó szervezetek koordinálása, folyamatos segítése. A fiatal korosztály számára az önkéntes tevékenység az első munkatapasztalatok megszerzését is jelentheti, hozzájárulva az Európa 2020 Stratégia, a YEI és az NRP foglalkoztatási céljaihoz. Az önkéntesség keretei között az idősek tevékeny életmódjának elősegítése lehet továbbá a megfelelő válasz az idősödés kihívásaira is.
  3. Az aktív társadalmi szerepvállalást és a karitatív tevékenységek megerősítését az értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a különböző szocio-kulturális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, vagy szegénységben élő csoportok társadalmi felzárkózását segítő tevékenységek támogatásával, illetve a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelésével kívánjuk elérni.

  Alapvető célok:

  • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein.
  • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
  • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése

  Az uniós pályázat célcsoportja:

  • Közvetlen célcsoport: a magyarországi kevésbé fejlett régiókban élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.
  • Közvetett célcsoport: a társadalom egésze. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő személyek is érintettek.

  A pályázók köre:

  Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című uniós pályázat (EFOP-1.3.5-16) keretében pályázhatnak:

  • Civil- és egyházi szervezetek

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  15 - 28 millió forint


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  100%


 • Maximális előleg:

  maximum 50%
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  I. Projekt szakmai megvalósítása:

  „A” tevékenységcsoport (kötelező)

  1. célcsoport toborzása, bevonása;
  2. önképzés;
  3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;
  4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;
  5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).

  „B” tevékenységcsoport (választható)

  A „B” tevékenységcsoport esetében a szakmai megvalósításban kizárólag 1 (vagy részmunkaidőben 2) fő önkéntes-koordinátor vehet részt, aki a projekt teljes szakmai vezetését és a tevékenységek megvalósítását, koordinációját is ellátja.

  1. közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével;
  2. alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása;
  3. kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás;
  4. létrejött közösségek gondozása, mentorálása.

  „C” tevékenységcsoport (választható)

  1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
  2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
  3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
  4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.

  II. Projekt előkészítés

  III. Projektmenedzsment

  IV. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

  V. Horizontális szempontok

   

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  I. Projekt szakmai megvalósítása:

  „A” tevékenységcsoport

  1. helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése;
  2. képzések, tréningek lebonyolítása;
  3. a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése.

  „B” tevékenységcsoport

  1. különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása.

  „C” tevékenységcsoport

  1. a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében;
  2. projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök bérlése.
 • A pályázat benyújtási ideje: 2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig.