Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés - GINOP-2.1.7-15 - Uniós pályázat

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Magyarország
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című uniós pályázat célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés - GINOP-2.1.7-15 az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

  A GINOP-2.1.7-15 uniós pályázat a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

  • prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása (továbbiakban: prototípusfejlesztés),
  • a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).
  A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.
  Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek
  • technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
  • jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
  • üzletileg hasznosíthatóak;
  • valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.
   

  A pályázók köre:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtárasságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  • 50 millió forintot meghaladó támogatási összeget igényel, és a benyújtott projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns),
  Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés keretére pályázóknak az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelniük.
  2. jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá

  A GINOP-2.1.7-15 uniós pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  10 - 130 millió forint


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  35 - 70%


 • Maximális előleg:

  legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetén 75%, egyéb esetekben 40%
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a)
   
  a) Kísérleti fejlesztés
  A Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.
   
  Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
  A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
  A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.
   
  2. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
  • Projekt előkészítési tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható az uniós pályázat keretében.
  • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek). A tevékenység önállóan nem támogatható a GINOP-2.1.7-15 keretében.
  • Iparjogvédelmi tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható a GINOP-2.1.7-15 keretében.
  • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele. A tevékenység önállóan nem támogatható a GINOP-2.1.7-15 keretében.
  • A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. A tevékenység önállóan nem támogatható a GINOP-2.1.7-15 keretében.
  • Általános (rezsi) költségek. A tevékenység önállóan nem támogatható a GINOP-2.1.7-15 keretében.
   
  3. Regionális beruházási támogatás keretében (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)
  • Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható az uniós pályázat keretében.
  • Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható az uniós pályázat keretében.

  A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök vagy immateriális javak a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem használhatóak.

  4. A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a)
  • A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható a GINOP-2.1.7-15 keretében.
  5. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében.
  • Tanácsadás igénybevétele (A tanácsadási szolgáltatások költségei összesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.)
   
 • A pályázat benyújtható 2015. december 15-től 2017. december 14-ig.