Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram - GINOP-8.3.1-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram - GINOP-8.3.1-16 uniós pályázat célja a KKV-k versenyképességének növelése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása az Széchenyi 2020 program keretében. A Hitelprogram egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

  A pályázók köre:

  A Hitelprogram keretében kedvezményes kölcsönt vehetnek fel:
  • egyéni vállalkozó, 
  • gazdasági társaság és
  • szövetkezet
  formájában működő vállalkozások, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is – akár külföldön lévő – kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás valamint kapcsolt- és partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartása alapján mikro-,kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek.
   
  A Hitelprogram Közép-Magyarország régióban elérhető verziójáról érdeklődjön tanácsadóinknál.
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Visszatérítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  A Hitelprogram keretében nyújtott ölcsön formája: visszatérítendő állami támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön.
  A hitel összege: 1-600 millió Ft.
  Saját forrás: a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzése, ahol minimum 20 %.
  Kamat: 0 %/év
  Kezelési költség: Nincs
  Rendelkezésre tartási díj: Nincs
  Előtörlesztési díj: Nincs
  A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
  Futamidő:
  • új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
  • immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
  • új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig
  • használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év
  A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
   

 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A Hitelprogram keretében igényelt összeg felhasználása:
  • Beruházási kölcsön esetében:
   • tárgyi eszköz beszerzés,
   • használt eszköz beszerzés,
   • immateriális javak beszerzése,
   • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés,
   • ingatlanvásárlás, (az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át).
  • Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai projektjei is támogatásban részesülhetnek:
   • amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül
  • Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is támogatásban részesülhetnek:
   • szálláshely-fejlesztés;
   • vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
   • nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
   • tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
   • a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
   • üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.
  • Mobileszköz vásárlás:
  • Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
   • alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
    • TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
    • TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás
   • a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,
   • CASCO biztosítás megkötése szükséges,
   • a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak.
   •  
 • A Hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján folyósítást teljesíteni.