Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - GINOP-1.2.1-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése (GINOP-1.2.1-16) című uniós pályázat kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásának bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására a Széchenyi 2020 program keretében.
  A termelési kapacitás növelése céljából kiírt uniós pályázati felhívás célcsoportját a hozzáadottérték- vagy export növekedési potenciállal bíró, a fejélesztés eredményeként helyi, nemzeti, de leginkább nemzetközi hálózatokba bekapcsolódó vállalkozások jelentik.
   

  A pályázók köre:

  A termelési kapacitás növelése céljából kiírt uniós pályázati felhíváson (GINOP-1.2.1-16) azon mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak:
  1. amelyek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel (előtársaságként való működés időszaka nem számít bele), legutolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évében átlagos statisztikai létszáma legalább 1 fő volt,
  2. a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
  Jogi forma szerint:
  1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  2. egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  3. szövetkezetek.
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  25 - 250 millió forint


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  • Az uniós pályázati támogatás mértéke a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése című uniós pályázatban (GINOP-1.2.1-16):

 • Maximális előleg:

  Az uniós támogatási összeg 50%-a, de maximum 125 millió forint.
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése című uniós pályázatban (GINOP-1.2.1-16) önállóan támogatható tevékenység:
  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (min. 50% az összes elszámolható költségre vetítve)
   • egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű, technológiai korszerűsítést eredményező, új eszköz
   • az új eszközök működtetéséhez szükséges, egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű hardver eszközök, hálózati és telekommunikációs eszközök
  Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
   • egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszköz
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 25% az összes elszámolható költségre vetítve)
   • technológiai célú beruházás költségei
   • az új eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj
  • Információs technológia-fejlesztés. (egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű új hardver)
   • Hardvereszközök beszerzési költségei
   • Hálózati eszközök beszerzési költségi
   • Telekommunikációs eszközök beszerzési költségei
  • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége (max. az összköltség 10%-a ill. 3.000.000 Ft)
  • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. 10% az összes elszámolható költségre vetítve)
   
 • Az uniós pályázat benyújtási ideje: 2016.11.15. - 2018.11.15.

  A pályáztatás folyamata

  Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  2016. december 15.
  2016. december 15-ét követően minden hónap 15. napja
   
  Tartalmi értékelési szempontok
  A Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése című uniós pályázatra (GINOP-1.2.1-16) beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra a tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján. A támogatást nyújtó a támogatási kérelmek elbírálására döntés-előkészítő bizottságot hoz létre.

  Érdeklik a termelési kapacitás bővítése pályázat további részletei? Kérdezze tanácsadónkat!

  Pályázni szeretne? Adja meg a pályázati audit első lépéseihez szükeséges adatokat, és tanácsadónk felveszi Önnel a kapcsolatot: Pályázni szeretnék.

  -