Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása - VEKOP-1.3.1-16 - uniós pályázatok - Széchenyi 2020 program

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Közép Magyarország
 • Az uniós pályázat célja:

  A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, amelyet az uniós pályázatok kiírásán keresztül valósít meg, mint amilyen a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP-1.3.1-16). Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató uniós pályázat a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.
  A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP-1.3.1-16) uniós pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
  A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP-1.3.1-16) uniós pályázat a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg. A Széchenyi 2020 program keretében megjelent uniós pályázat által a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása is megvalósulhat, amely a vidék megtartó erejének növelését és ezáltal gazdaságfejlesztést eredményezhet.
  A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő uniós pályázat további célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. Az uniós pályázati projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is, összhangban a Széchenyi 2020 program céljaival.
   

  A pályázók köre:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
   • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
   • melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik,
   • melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
   • rendelkezik legalább két lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
   • volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján
   • legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele és mérlegfőösszege meghaladja a pályázat keretében igényelt támogatási összeget.
  2. jogi forma szerint:
   • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
   • egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
   • szövetkezet
  Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP-1.3.1-16) uniós pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  1,5 - 10 millió forint

  Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP-1.3.1-16) uniós pályázat keretében igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1.000.000 Ft-tal szorzott összegét.
   

 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  50%


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 
  1. Marketing, kommunikációs szolgáltatások
   • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
   • Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezése
   • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
  2. Egyéb szakértői szolgáltatási költségei
   • Tanácsadás igénybevétele (az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki)
   • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható)
   • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (az utazási költség legfeljebb két fő részére számolható el, szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítás időtartamára és további 3 napra, de legfeljebb 6 éjszakára)
   • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki és maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá)
  3. Egyéb szolgáltatási költség
  4. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (az összes elszámolható költség legfeljebb 0,5%-át teheti ki)
  Beruházáshoz kapcsolódó költségek
  1. Immateriális javak beszerzésének költsége
   • Online megjelenés támogatása
   • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
  Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
  1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
   • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
   
 • Az uniós pályázatok benyújtása 2016. május 9-tól 2018. május 9-ig lehetséges.