Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása - uniós pályázat - VEKOP-1.3.1-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Közép Magyarország
 • Az uniós pályázat célja:

  A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása uniós pályázat (VEKOP-1.3.1-16) célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

  A piaci megjelenést támogató uniós pályázat a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg. A felhívás által a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása is megvalósulhat, amely a vidék megtartó erejének növelését és ezáltal gazdaságfejlesztést eredményezhet.

  A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is. 

  A pályázók köre:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása uniós pályázaton azon mikro-, kis-, és középvállalkozások indulhatnak,

  • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
  • melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik,
  • melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
  • rendelkezik legalább két lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
  • volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján
  • legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele és mérlegfőösszege meghaladja a pályázat keretében igényelt támogatási összeget.

  jogi forma szerint:

  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  • szövetkezet

  Jelen uniós pályázatban keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  1,5 - 10 millió forint

  Kikötés: Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1.000.000 Ft-tal szorzott összegét.


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  50%


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

  • a. Marketing, kommunikációs szolgáltatások
   • i. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
   • ii. Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezés.
   • iii. Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
  • b. Egyéb szakértői szolgáltatási költségei
   • i. Tanácsadás igénybevétele (az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki)
   • ii. Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható)
   • iii. Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (az utazási költség legfeljebb két fő részére számolható el, szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítás időtartamára és további 3 napra, de legfeljebb 6 éjszakára)
   • iv. Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki és maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá)
  • c. Egyéb szolgáltatási költség
  • d. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (az összes elszámolható költség legfeljebb 0,5%-át teheti ki)

  Beruházáshoz kapcsolódó költségek

  • a. Immateriális javak beszerzésének költsége
   • i. Online megjelenés támogatása
   • ii. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége

  Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

  • a. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
   • i. Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
   
 • Az uniós pályázatok benyújtása 2016. május 9-tól 2018. május 9-ig lehetséges.