Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő, Széchenyi 2020 program keretében megjelent uniós pályázat célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-16) uniós pályázat eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. Az uniós pályázati projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is, amely kiemelt célja a Széchenyi 2020 programnak.

  Tudja meg, hogy indulhat-e az uniós pályázaton!

  A pályázók köre:

  Mikro-, kis- és középvállalkozások:
  1. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma az uniós pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
  2. melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a uniós pályázati fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
  3. melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
  4. kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű, nonprofit gazdasági társaság,  
  5. amely Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik
  Jogi forma szerint:
  1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  2. egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  3. szövetkezet
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  1,5 - 20 millió forint


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  az összes elszámolható költség 50%-a


 • Szükséges önerő:

  100

 • Maximális előleg:

  Jelen uniós pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető.
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-16) uniós pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.
  1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység az uniós pályázatban
  2. Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység az uniós pályázatban
  Az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-16) uniós pályázat (Széchenyi 2020 program) keretében:
  1. Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
  2. Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
  3. Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
  4. Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
  5. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
  6. Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

  A pályázat benyújtása 2015.06.22. és 2017.06.22. között lehetséges.

  Kérje uniós pályázati ajánlatunkat most!

 • 2015.06.22. 2017.06.22.