Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében - VEKOP 1.2.1-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Közép Magyarország
 • Az uniós pályázat célja:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében - VEKOP 1.2.1-16 uniós pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében - VEKOP 1.2.1-16 uniós pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében - VEKOP 1.2.1-16 uniós pályázat továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.
   

  A pályázók köre:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében - VEKOP 1.2.1-16 uniós pályázaton olyan mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak:
  • amelyek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel (előtársaságként való működés időszaka nem számít bele), legutolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évében átlagos statisztikai létszáma legalább 1 fő volt,
  Támogatásban nem részesíthetők köre:
  • amelyek a VEKOP 1.2.1-16 uniós pályázatra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
  • amely a VEKOP 1.2.1-16 uniós pályázatra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét
  jogi forma szerint pályázhatnak:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  • szövetkezetek
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  5-24 millió Ft.


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  • mikrovállalkozásoknak: 35%
  • kisvállalkozásoknak: 55%
  • középvállalkozásoknak: 45%

  Előleg maximális mértéke: a támogatási összeg 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében - VEKOP 1.2.1-16 uniós pályázat keretében az alábbi tételek számolhatóak el:
  • Önmagukban:
   • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelőeszköz beszerzése (min. az összköltség 50%-a)
    • technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű eszközök
  • Önmagában nem támogatható tevékenységek:
   • az új eszközök működtetéséhez szükséges, egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű hardver eszközök, hálózati és telekommunikációs eszközök
   • Immateriális javak beszerzésének költsége:
    • Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése,
    • Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége.
   
 • Az uniós pályázat benyújtási ideje: 2016. június 17-től 2018. június 18-ig.