Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-1.2.3-8.3.4-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című uniós pályázat célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című uniós pályázat esetében támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

  A pályázók köre:

  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című uniós pályázat esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
   
  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
  • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  Jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
  • szövetkezetek

  Gazdálkodási formakód szerint:

  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
  • 141 Európai részvénytársaság (SE)
  • 142 Európai szövetkezet (SCE)
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég
  • 231 Egyéni vállalkozó
   
  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című uniós pályázat esetében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Részben visszatérítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 5-50 Millió Ft.
  Az igényelhető kölcsön: 10-145 Millió Ft.
  Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
  A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.
  A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című uniós pályázat esetében megvalósuló projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.
   
  Saját Forrás: legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás, valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A KKV-k fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.
   
  Kamat: 2 %/év
   
  Kezelési költség: Nincs
   
  Rendelkezésre tartási díj: Nincs
   
  Előtörlesztési díj: Nincs
   
  A Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
   
  Futamidő:
  a.) új ingatlan Beruházás, felújtás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
  b.) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év,
  c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a szerződéskötéstől számított 5 év.
  A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
   
  Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
   
  Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.
  Az előleg mértéke: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a.
   

 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című uniós pályázat estében a beruházáshoz kapcsolódóan a következő költségek számolhatóak el:

  • Terület-előkészítési költség, maximum a projekt összes elszámolható költségének 2%-a 
  • építés (átalakítás, bővítés, felújítás), új építés, maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter
  • tárgyi eszköz beszerzés (VTSZ listán szereplő VTSZ számok alapján),
   • új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, ideértve a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések költségét is (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka), amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is
   • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
   • információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
    • közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök, hálózati eszközök és telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat
  • immateriális javak beszerzése (TESZOR listában szereplő TESZOR számok alapján),
   • maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-a
   • a beszerezhető eszközök minimális értéke egyenként nettó 100.000 Ft, informatikai hardver eszközök esetében egyenként nettó 30.000 Ft.
  • A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása,
   • maximum a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-a
   
 • A pályázat benyújtható 2016.11.02-ától 2018.11.02-áig.

  A pályáztatás folyamata

  A projekt költségeinek elszámolhatóságának:
  • kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap
  • vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2019. szeptember 30.
  -