Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel - GINOP-4.1.1-8.4.4-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel (GINOP-4.1.1-8.4.4-16) uniós pályázat célja, hogy a Széchenyi 2020 program stratégiai céljaival összhangban támogassa a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat épületeik energetikai korszerűsítésében, különös tekintettel a megújuló energiaforrások használatára. Emellett jelen 2016-os energetikai pályázat keretében megvalósítható fejlesztésekkel a kedvezményezettek jelentősen csökkenteni tudják majd energiafogyasztásukat, illetve saját energiaforrásokon keresztül ki is tudják váltani azokat, így fenntartási költségeik jelentősen csökkenhetnek az energetikai fejlesztésnek köszönhetően.

  Amennyiben már eldöntötte, hogy fejlesztené vállalkozása energiafelhasználását, vagy csak kíváncsi a részletekre, kérdezze uniós pályázati tanácsadónkat bizalommal!

  A pályázók köre:

  Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel (GINOP-4.1.1-8.4.4-16) uniós pályázatra azon mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet:
  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
  • amelyek jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
  • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
  Jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
  Gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég
  • 231 Egyéni vállalkozó

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Részben visszatérítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  Jelen 2016-os energetikai pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 3 - 50 Millió Ft.
  Az energetikai pályázathoz igényelhető kölcsön: 3 - 50 Millió Ft.
  Előírás a pályázatban, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
  Kamat: 2 %/év
  Kezelési költség: Nincs
  Rendelkezésre tartási díj: Nincs
  Előtörlesztési díj: Nincs
  A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
  Futamidő:
  A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
  Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
  Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap utolsó napja.
  Az előleg mértéke: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 25 Millió Ft lehet.
   

 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  Maximum 45%.


 • Szükséges önerő:

  10%

 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Az energetikai pályázat (2016) keretében benyújtandó komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:
  • A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
  • A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
  • A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.
  Önállóan támogatható tevékenység: nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor.
  Önállóan nem támogatható tevékenységek az energetikai pályázatban:
  • ​​A. Projekt-előkészítési tevékenységek: (az összes elszámolható költségre vetítve max. 5%)
   • I. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése (az összes elszámolható költségre vetítve a műszaki ellenőri szolgáltatás max. 1%)
  • B. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
   • I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
    • a. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
    • b. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
    • c. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
    • A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. a) és/vagy b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
   • II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
    • a. Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
    • b. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
    • c. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.
   • III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
    • A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
    • a. Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
    • b. Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
  • C. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
   • I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
   • II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
   • III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
   • IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
   
  Főbb nem támogatható tevékenységek az energetikai pályázatban:
  • a) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.
  • b) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
  • c) Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.
  • d) Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.
 • Az energetikai pályázatra 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehet pályázatot benyújtani.

  A pályáztatás folyamata

  Tartalmi értékelési szempontok kölcsönre vonatkozóan: 
  • A beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
  Tartalmi értékelési szempontok a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában:
  • Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el az elérhető összesen 100 pontból az 55 pontot.
  • Kombinált termék estében támogatásra az a támogatási kérelem jogosult, amely mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kölcsön tekintetében támogató döntéssel rendelkezik.
  -