Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15) - Uniós pályázat - Széchenyi 2020 program

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Magyarország
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15) című uniós pályázat célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. Az uniós K+F pályázat kiemelt lehetőséget ad a hazai kkv-k (nagyvállalatok is), egyetemek és kutatóintézetek számára kutatásfejlesztési projektjeik finanszírozására. A pályázat nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. Az uniós támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15) uniós pályázat a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.
   

  A pályázók köre:

  K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15) című uniós pályázat  keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek:
   • legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
   • éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
   • kettős könyvvitelt vezetnek, és
   • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására).
  2. Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;
  3. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
  4. Egyházi felsőoktatási intézmények.
  Az uniós K+F pályázatban a konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  minimum 500 millió - maximum 4 milliárd Ft


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  25%-100%


 • Maximális előleg:

  Maximum 75%, de legfeljebb 450 millió Ft.
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

  • Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását. Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet a K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések című uniós pályázat keretében, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.
  • Ipari kutatás: Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges. Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet a K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések című uniós pályázat keretében, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
  • Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
   
  1. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:
   • Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
   • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
   • Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 
  2. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
   • Projekt előkészítési tevékenység. 
   • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek).
   • Piacra jutás támogatása
   • A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.
  3. Regionális beruházási támogatás keretében:
   • Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
   • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
   • Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
 • A pályázat benyújtható 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig

  A pályáztatás folyamata

  Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került uniós K+F pályázatok kerülnek együttesen elbírálásra:
  • 2016. március 7.
  • 2016. október 31.
  • 2017. április 24.
  • 2017. november 30.
  -