Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 - Uniós pályázat

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Magyarország
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A Gyakornoki program pályakezdők támogatására című uniós pályázat a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.
  Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként megvalósuló gyakornoki foglakoztatás azt jelenti, hogy a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.
  Amennyiben a Gyakornoki program pályakezdő támogatására című uniós pályázat keretében támogatást igénylő vállalkozás nem talál jelen felhívás célcsoportjának és feltételeinek megfelelő gyakornokot, a kirendeltségek segítséget nyújtanak a fiatalok vállalkozásokhoz történő kiközvetítésében. A vállalkozások és a fiatalok közvetítését támogatják továbbá a vállalkozás székhelyéhez vagy telephelyéhez legközelebbi, kijelölt szakképzési centrumok is. A GINOP-5.2.4-16 kódszámú uniós pályázat keretében kijelölt szakképzési centrumok közreműködése a támogató, gyakornokokat közvetítő funkció mellett a szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzéseket biztosít a szakképzés további rendszerszerű tartalmi fejlesztéseinek előkészítéséhez.

  A pályázók köre:

  A Gyakornoki program pályakezdő támogatására című uniós pályázati felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:
  1. rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
  2. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
  3. az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
  4. a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
  Jogi forma szerint:
  1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
  2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)
  3. kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
  4. szövetkezetek (12-)
  Gyakornoki program pályakezdő támogatására című uniós pályázati felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  1,9 - 30 millió Ft.


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  50 - 100%


 • Maximális előleg:

  5 millió Ft-ot meghaladó megítélt uniós pályázati támogatás esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, de maximum 15 millió forint.
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Kötelezően megvalósítandó tevékenységek a Gyakornoki program pályakezdő támogatására című uniós pályázat keretében:
  1. Gyakornokok foglalkoztatása,
  2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység,
  3. Adminisztrációs tevékenység,
  4. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  1. megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása,
  2. a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése,
  3. a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás,
  4. megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.

  Partneroldalunk: 

  LinkFarm - minőségi linkgyűjtemény
 • A pályázat benyújtható 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között.