Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása - VEKOP-8.3.1-16 - Uniós pályázat

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Közép Magyarország
 • Az uniós pályázat célja:

  A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című uniós pályázat célja a Magyarország Közép-magyarországi Régiójának (KMR) területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához.
  Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című uniós pályázat két komponensből tevődik össze. Az uniós pályázat első komponensében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft. (OFA) „Vállalkozz Itthon Fiatal” programja keretében hazai forrásból a fiatalok képzésben vesznek részt a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciák megszerzése érdekében, és segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, valamint sor kerül a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére, illetve az üzleti tervek kidolgozására és elbírálására.
  Jelen uniós pályázati kiírás a program második komponense, melynek keretében a program első komponensében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző fiatalok által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő tőkejuttatásban részesülnek.
   

  A pályázók köre:

  1. A „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő, a programba való bevonás pillanatában 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
  2. A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a „Vállalkozz Itthon Fiatal” c. projektet megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a „Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
  3. Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
  4. A „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
  5. A „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
  6. A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként6 részt vesz.
  7. A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot,
  8. Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
  9. A 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.
  Jogi forma:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
   • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
   • GFO 117 – Betéti társaság.
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó).
  Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című uniós pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
   

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  2 - 3 millió forint


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  90%


 • Maximális előleg:

  50%
 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  I. Projektelőkészítés költségei
   
  1. Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség
  1. cégalapítás hatósági díjai,
  2. cégalapításhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,
  3. alapításhoz, működéshez szükséges kötelező engedélyek beszerzésének igazgatási, eljárási költségei, illetékek,
  4. szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.
  Az előkészítés költségei az üzleti terv elfogadásának napjától számolhatók el.
   
  II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
   
  1. Eszközbeszerzés költségei
  1. új tárgyi eszközök beszerzése beleértve a szállítás és üzembe helyezés, valamint a betanítás költségét, amennyiben közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik,
  2. irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc beszerzése támogatható,
  3. infokommunikációs eszközök (hardver, hálózati eszközök, nyomtató, mobiltelefon).
  2. Immateriális javak beszerzésének költségei
  1. licence költségei,
  2. Immateriális jószágként aktivált, jelen felhívás 2. számú szakmai mellékleteként meghatározott TESZOR listában szereplő szoftver beszerzése beleértve a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),
  3. domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja (maximum bruttó 40.000 Ft),
  4. domain név regisztrációhoz kapcsolódód honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást) (maximum bruttó 200.000 Ft).
  III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
   
  1. Képzéshez kapcsolódó költségek
  2. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
  3. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
  1. marketing eszközök elkészítése, design tervezése,
  2. vásárokon, kiállításokon való részvétel,
   • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
   • kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),
   • kötelező regisztráció/katalógus beiktatás költsége,
   • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (pl. kötelező biztosítás).
  4. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.
  5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
  1. a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszközbérlése, amennyiben az üzleti tervben/támogatási kérelemben indoklásra kerül, költséghatékonysága bemutatásra kerül az eszközbeszerzéshez képest,
  2. a tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy irodabérlése – kizárólag az egyik költségtípus számolható el.
  IV. Szakmai megvalósításában közreműködők költségei
   
  1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
  1. bérköltség (munkaviszony),
   • vállalkozói kivét,
  2. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.
   
  Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című uniós pályázat keretében a vállalkozó (egyéni vagy társas) saját maga által végzett tevékenységének az ellentételezése, valamint új munkavállaló munkabére számolható el.
  A vállalkozó (egyéni vagy társas) személyes közreműködőként végzett tevékenységének az ellentételezése (beleértve a vállalkozói kivétet), új munkavállaló bérköltsége. KATA adózó esetén csak a bérköltség számolható el.
  Bérköltségként beleértve a vállalkozói kivétet is maximum havonta a mindenkori garantált bérminimum összege számolható el minden foglalkoztatott esetében. 2016-ban a 454/2015. (XII.29) Kormány rendeletben meghatározott garantált bérminimum havi, bruttó 129.000 forint. Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című uniós pályázat keretében.
   
  V. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
   
  1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (munkakör betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, nettó 100.000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz).
   
  VI. Általános (rezsi) költség:
   
  1. Egyéb általános (rezsi) költség
  1. Vállalatirányítási tevékenységek (könyvelés, bérszámfejtés) arányosított költségei,
  2. Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek,
  3. Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek,
  4. Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés.
 • A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című uniós pályázatra 2016. július 04-től 2018. július 04-ig lehet pályázatot benyújtani.