Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása - GINOP-3.1.2-8.2.4-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  Az infokommunikációs vállalkozásoknak szóló uniós pályázati kiírás (továbbiakban: infokommunikációs pályázat – GINOP-3.1.2-8.2.4-16) célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. A Széchenyi 2020 programban a sikeres infokommunikációs pályázat – GINOP-3.1.2-8.2.4-16 eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.
   

  A pályázók köre:

  Az infokommunikációs pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak:
  • amelyek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel, legutolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évében átlagos statisztikai létszáma legalább 1 fő volt,
  • a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
  • amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származott:
   • 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
   • 5821 Számítógépes játék kiadása
   • 5829 Egyéb szoftverkiadás
   • 6110 Vezetékes távközlés
   • 6120 Vezeték nélküli távközlés
   • 6130 Műholdas távközlés
   • 6190 Egyéb távközlés
   • 6201 Számítógépes programozás
   • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
   • 6203 Számítógép-üzemeltetés
   • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
   • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
   • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
   • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
  • amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
  • amelyek nem minősülnek induló vállalkozásnak.
   
  jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Részben visszatérítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön.
  A vissza nem térítendő támogatás összege:
  • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
  • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.
  A projekt elszámolható összköltsége: – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet.
  A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.
  Saját forrás: legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön.
  A kölcsön összege:
  • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.
  • Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.
  A kölcsön mértéke a pályázaton belül: minimum az összes elszámolható költség 50%-a.
  Kamat: 2 %/év
  Kezelési költség: Nincs
  Rendelkezésre tartási díj: Nincs
  Előtörlesztési díj: Nincs
  A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
  Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év.
  Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap.
  Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől számított 36 hónap.
  Maximális előleg: Támogatási összeg 50%-a, de maximum 20 millió Ft.

 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén: 90%

  Kis- és középvállalkozások számára tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén: 50%

  Kis- és középvállalkozások számára vásáron való részvételre nyújtott támogatás esetén: 50%

  Minden egyéb esetben: 40%


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Az infokommunikációs pályázat – GINOP-3.1.2-8.2.4-16 keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
  • Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
   • Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele), így az infokommunikációs pályázat – GINOP-3.1.2-8.2.4-16 lehetővé teszi, hogy megismerje piaci környezetét és tervezhetővé tegye a jövőt.
  • Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek
   • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
  • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
   • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
   • új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése az infokommunikációs pályázat – GINOP-3.1.2-8.2.4-16 részeként
   • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel
   • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)
   • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)
   • szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
   • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.
 • A pályázat benyújtható 2016.11.02-ától 2018.11.02-áig.