Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

A RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ELTERJESZTÉSE A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN - RUGALMAS, CSALÁDBARÁT FOGLALKOZTATÁSI MÓDSZEREK BEVEZETÉSE A MUNKÁLTATÓKNÁL - GINOP-5.3.2-16

A uniós pályázat elérhető a következő régiókban:

 • Észak Magyarország
 • Dél Alföld
 • Közép Dunántúl
 • Nyugat Dunántúl
 • Dél Dunántúl
 • Az uniós pályázat célja:

  A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban című uniós pályázat keretében a GINOP-5.3.1.-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez kapcsolódóan tanácsadás igénybevételére.
  A következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az átszervezési terv alapján:
  • részmunkaidő,
  • távmunka,
  • munkakör megosztása (job-sharing),
  • rugalmas munkaidő (flexi-time),
  • munkaidőkeret,
  • osztott munkaidő,
  • kötetlen munkarend.
  A rugalmas, családbarát foglalkozatatási módszerek bevezetésére irányuló fejlesztési projekt keretében az átvilágításkor már meglévő, fent megnevezett rugalmas foglalkoztatási formákban lévő munkakörök további rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására nincs lehetőség, kivéve a munkaidőkeretben, illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatást.
   

  A pályázók köre:

  A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban című uniós pályázaton azon kis- és középvállalkozások indulhatnak:
  • amelyek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel, legutolsó teljes (365 napos),
  • az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt,
  • a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét és mérlegfőösszegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
  • GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) című felhívás keretében átvilágításra került, amit a támogatást igénylő vezetője által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyvvel9 és átszervezési tervvel10 igazolni tud. Az átvilágítási jegyzőkönyv és az átszervezési terv keltének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem beadásának napja.
  jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  • szövetkezet

  A pályázati támogatás:

 • Az uniós pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • Az uniós pályázati támogatás összege:

  3,1-15 millió Ft.


 • Az uniós pályázati támogatás mértéke:

  A vállalkozás méretétől és a választott tevékenységtől függően 50-100%.


 • Az uniós pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban című uniós pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint:
   • szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása;
   • HR dokumentumok kialakítása, átalakítása;
   • HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás;
   • munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás;
  • munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, egyéni és csoportos coaching, valamint műhelymunkák;
  • munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák;
  • munkahelyi mentor foglalkoztatása;
  • kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása.

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás minimum 3, maximum 6 hónapra);
  • új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;
  • rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése:
   • távmunka, távelérés bevezetéséhez kapcsolódó beszerzés munkavállaló számára;
   • a távmunkában, illetve távelérésben végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai szoftver beszerzése, munkaállomás kialakítása, belső vállalati információáramlás biztosítását támogató egyéb kis értékű eszköz beszerzése;
   • új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése;
  • a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési engedélyköteles vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztés kizárólag a támogatás megvalósítását biztosító telephelyen történhet;
  • a megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében:
   • új munkavállalók foglalkoztatása (minimum 3, maximum 6 hónapra);
   • új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;
   • megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések, immateriális javak beszerzése;
   • munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás;
   • rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás.
   
 • A pályázat benyújtási ideje: 2016. december 1. – 2018. november 30.